Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Infolinky Plzeňského kraje

Po-Pá-7:00-15:00 podle místa bydliště, kde obdržíte veškeré informace, jak dále postupovat.

Domažlice: 373 033 963, 379 723 421, 373 033 964
Klatovy: 376 370 624
Plzeň-město,
Plzeň-sever, Plzeň-jih:
377 155 203, 377 155 212, 377 155 216, 377 155 233
Rokycany: 371 709 430
Tachov: 374 732 518

 neslyšící

Aktuální údaje z Plzeňského kraje - SARS-CoV-2 (27.9.2020)

Počet pozitivních na základě indikovaných odběrů KHS v Plzeňském kraji,
bez ohledu na skutečné bydliště.

  Celkem pozitivních   Neuzavřeno     Uzdravených    Zemřelých 
2582 1216 1344 22

Plzensky kraj

Dle doporučení Ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničky ČR je v zájmu omezení rizika šíření nemoci důležité dodržet následující postup:

Ke snížení rizika přenosu onemocnění je nezbytné, aby osoba s podezřením na onemocnění Covid-19 nikam necestovala a nesnažila se navštívit zdravotnické zařízení!

1) Osoba, která se v posledních 14 dnech vrátila ze zasažené oblasti – Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Veneto, Lombardie, Emilia-Romagna a Piemont - návrat do ČR do 6.3.), Japonsko, Singapur:

A) a nemá žádné příznaky onemocnění dýchacích cest

zůstane doma a zavolá na níže uvedená telefonní čísla územních pracovišť odboru protiepidemického Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále KHS)

Po-Pá-7:00-15:00 podle místa bydliště, kde obdrží veškeré informace, jak dále postupovat.

            Domažlice: tel. 379 723 421;
            Katovy: 376 370 624, 376 370 611;
            Plzeň-jih: 377 155 205, 377 155 212, 377 155 231, 377 155 120;
            Plzeň-město: 377 155 100, 377 155 106, 377 155 107;
            Plzeň-sever: 377 155 204, 377 155 216, 377 155 203, 377 155 206;
            Rokycany: 371 709 430, 371 709 431;
            Tachov: 374 732 518, 374 732 520

 

Po-Pá-15:00-20:00 , So-Ne-svátky-8:00-20:00

tel. 724 090 060 (Infolinka KHS):

B) a má příznaky onemocnění dýchacích cest (suchý kašel, horečka, dušnost) zůstane doma a zavolá na tel. linku 112 (telefonát bude propojen s pracovníkem KHS, který rozhodne o dalším postupu, včetně vyšetření na koronavirovou infekci prostřednictvím výjezdové sanitky zdravotnické záchranné služby)

V obou uvedených situacích (1A, 1B) vydá KHS rozhodnutí o karanténě, o kterém telefonicky (e-mailem) informuje příslušného praktického lékaře.

2) Osoba, která se v posledních 14 dnech vrátila z jiných oblastí světa s lokálním přenosem (www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/)

A)   a nemá žádné příznaky onemocnění dýchacích cest

     provádí sebesledování zdravotního stavu bez omezení výkonu práce či školní docházky

B)   a má příznaky onemocnění dýchacích cest (suchý kašel, horečka, dušnost) zůstane doma a zavolá na tel. linku 112 (telefonát bude propojen s pracovníkem KHS, který rozhodne o dalším postupu, včetně vyšetření na koronavirovou infekci prostřednictvím výjezdové sanitky zdravotnické záchranné služby)

3) Osoba, která se v období od 7. března 2020 vrátila z pobytu na území Itálie (bez ohledu na region!) zůstane doma a oznámí tuto skutečnost telefonicky nebo jiným vzdáleným bezkontaktním přístupem (např. mailem) svému praktickému lékaři (nemá-li registrujícího poskytovatele zdravotních služeb, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost). Praktický lékař rozhodne o karanténě a vystaví e-neschopenku v délce 14 dní (např. při návratu 7. 3. do ČR do 20. 3. 2020, při návratu 8. 3. do 21. 3. 2020).

Pokud má dotyčná osoba příznaky onemocnění dýchacích cest (suchý kašel, horečka, dušnost) zůstane doma a zavolá na tel. linku 112 (telefonát bude propojen s pracovníkem KHS, který rozhodne o dalším postupu, včetně vyšetření na koronavirovou infekci prostřednictvím výjezdové sanitky záchranné služby).

Ve smyslu mimořádného opatření MZ ČR ze 7.3.2020 toto neplatí pro řidiče nákl. dopravy, řidiče a posádky dopravní zdr. služby, piloty dopravních letadel.

4) Osoba v kontaktu s osobou s prokázanou koronavirovou infekcí okamžitě kontaktuje telefonicky pracoviště KHS.

5) Osoba bez předchozího pobytu v rizikové oblasti s příznaky onemocnění dýchacích cest

 bude telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Konziliárním pracovištěm je ambulance Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny, tel. 377 402 264, -2657.

Prosíme pacienty, kteří nemají akutní zdravotní problémy, aby odkládali návštěvy zdravotnických zařízení.

Nejúčinnější prevencí onemocnění je pečlivé dodržování zásad osobní hygieny, tj. časté mytí rukou a používání dezinfekce, v případě rýmy a kašle používání jednorázových kapesníků.

Prosíme, nepodléhejte panice.

Vzhledem k rychlému vývoji epidemiologické situace lze očekávat další změny v pokynech nejen pro zdravotnické pracovníky, ale i pro veřejnost.

Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.   

ředitel odboru protiepidemického

KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

MUDr. Eva Baxová

zástupce Sdružení praktických lékařů pro Plzeň-město

V Plzni dne 8. 3. 2020 14:00

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni