Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

>>> Stáhnout doc

Ohlášení konání školy v přírodě

dle § 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Pořádající osoba:

Jméno, příjmení nebo název organizace: …………………………………………………………………………...

Sídlo (ulice, obec, PSČ) ……………………………………………………………………………………………

IČO: ……………………………………………………….

Doručovací adresa: ……………………………………………………………………………………………..…..

Kontaktní telefon: …………………………………………

Místo konání školy v přírodě:

Okres……………….. …………………………………….

Obec:……………………………………………………….

Bližší upřesnění umístění školy v přírodě (GPS): ………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................…………………………................................................

Termín konání školy v přírodě: ………………….

Počet dětí účastnících se školy v přírodě: ………..

Způsob zabezpečení pitnou vodou:

…………………………………………………………………………………………………..

Pořádající osoba předloží jako přílohu ohlášení konání školy v přírodě protokol kráceného rozboru jakosti pitné vody, ne starší 3 měsíců a to v případě, že bude zařízení, kde bude škola v přírodě probíhat, zásobováno pitnou vodou z vlastního zdroje. Rozsah kráceného rozboru jakosti pitné vody je stanoven vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Způsob zajištění stravování účastníků:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Přílohy žádosti :       

Datum podání :        

                                                                                              

Podpis (razítko): ………………                            

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni