Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

>>> Stáhnout doc

Ohlášení konání zotavovací akce pro děti

dle § 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Pořádající osoba:

Jméno, příjmení nebo název organizace: ………………………………………………………………………

Sídlo (ulice, obec, PSČ) ………………………………………………………………………………………..

IČO: ………………………………………………………

Doručovací adresa: …………………………………………………………………………………………….

Kontaktní telefon: …………………………………………

Místo konání zotavovací akce:

Okres……………….. ……………………………………..

Obec:……………………………………………………….

Bližší upřesnění umístění tábora: ………………………………………………………………………………

Vzhledem ke skutečnosti, že údaje o letních dětských táborech předáváme HZS, požadujeme dále poskytnout tyto údaje:

Souřadnice místa konání zotavovací akce: ……………………………………………………………...

Vedoucí akce:……………………………………………………..

Kontaktní telefon v místě konání akce: …………………................

Termín a počet dětí zúčastněných na zotavovací akci:

1. turnus: ……………………………počet dětí do 15 let: ……… ..počet osob činných při akci:……………….

2. turnus: ……………………………počet dětí do 15 let: ……….. počet osob činných při akci:……………….

3. turnus: ……………………………počet dětí do 15 let: ……….. počet osob činných při akci:……………….

Způsob zabezpečení pitnou vodou:………………………………………………………….

Pořádající osoba předloží jako přílohu ohlášení konání zotavovací akce protokol kráceného rozboru jakosti pitné vody, ne starší 3 měsíců a to v případě, že bude tábor zásobován pitnou vodou z vlastního zdroje. Rozsah kráceného rozboru jakosti pitné vody je stanoven vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Způsob zajištění stravování účastníků: …………………………………………………………………...................................................

…………………………………………………………………………………………………..

 

Přílohy žádosti :       

Datum podání :                                                                                                         

Podpis (razítko): ………………                            

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni