Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, byl s účinností od 1. července 2015 v Krajské hygienické stanici určen prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Prošetřovatelem podle tohoto nařízení byla určena Ing. Věra Merhautová – odborný rada, která přijímá oznámení, a to i anonymně, a prošetřuje v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání

  • představeným

  • státním zaměstnancem

  • jiným zaměstnancem

  • osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu

při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. - o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, nebo postupem podle jiného právního předpisu.

Oznámení je možno zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo v listinné podobě vhodit do schránky umístěné v budově Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, označené jako „Příjem oznámení dle §205, písm. d), zákona č. 234/2014Sb. o státní službě“ (tato schránka se nachází po pravé straně vstupu do budovy).

Prošetřovatel utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá, a postupuje při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.

Prošetřovatel prošetří podezření do 20 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení a ve zvlášť složitých případech do 40 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení.

Při prošetřování oznámení prošetřovatel postupuje podle § 7 nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

Oznamovatel má právo být vyrozuměn o výsledku prošetření.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni