Kvalita vody na přírodním koupališti Senecký rybník v Plzni nebude v koupací sezóně 2017 Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni monitorována z důvodu jeho vypuštění.

Probíhá zde odbahnění rybníka, které by mělo přispět ke zvýšení průhlednosti vody v rybníce a k celkovému zlepšení kvality vody ke koupání.

Ing. Radmila Koubová – odborný rada

vedoucí odd. hygieny obecné a komunální Plzeň – město

Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni