Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Výběr roku

Výběr okresu

Okres - 5 - Klatovy 25.0522.0626.0629.0613.0715.0716.0720.0723.0728.07
Annín111111111
Dolany1111111
Hnačov, Nad Rybníkem111111111
Kolinec1111zhoršení jakosti vody v mikrobiologických ukazatelích ve velkém bazénu11
Strážov111111111
Velhartice - Bušeksnížená průhlednost1111111
Žihobce111111111
Legenda:
1 Voda nebezpečná ke koupání
2 Voda nevhodná ke koupání
3 Zhoršená jakost vody
4 Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
5 Voda vhodná ke koupání
0 Měření nebylo provedeno

Na webových stránkách MZ ČR je k dispozici materiál
"Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství?" zde.

Kvalita kopacích vod - též na Geoportál ČR (Tematické mapy - Socioekonomické jevy)

Kvalita rekreačních vod 2011 v ČR - též na Kvalita rekreačních vod

©KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni - www.khsplzen.cz
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni