Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

EPI - Odbor protiepidemický

Předmět činnosti odboru protiepidemického

Pracovníci odboru protiepidemického v rámci epidemiologické surveillance sledují výskyt a povahu nákaz, příčiny a podmínky jejich vzniku a šíření v lidské populaci (včetně nákaz přenosných ze zvířat na člověka) a uplatňují metody jejich prevence, potlačování a eliminace, resp. eradikace. Výsledky získaných poznatků po analýze přenášejí do praxe v odborně zdůvodněných epidemiologických opatřeních, a to jak preventivního, tak i represivního charakteru.

Číst dál...


Aktuální údaje z Plzeňského kraje - SARS-CoV-2 (10.8.2020)

Počet pozitivních na základě indikovaných odběrů KHS v Plzeňském kraji, bez ohledu na skutečné bydliště.

Počet vyšetření na SARS-CoV-2  Z toho pozitivní  Počet zemřelých Uzdravení (2 negativní kontrolní odběry) Počet vystavených karantén KHS Počet ukončených karantén
13 742
799 16 668 3085 3048

 

 
Hlášené počty TBC v ČR a v Plzeňském kraji, 2014-2018    
           
Rok ČR celkem ČR narozeni mimo ČR PK celkem PK narozeni mimo ČR  
2014 511 96 25 11  
2015 518 110 31 12  
2016 516 151 48 19  
2017 505 159 44 26  
2018 380 126 23 12*  
           
Registr TBC k 25.3.2019, data za r. 2018 jsou předběžná    
           
* PK 2018: narozeni 4x na Ukrajině, 4x na Slovensku, 3x v Rumunsku a 1x v Bulharsku
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni