Pokyny hlavního hygienika v roce 2016 – Plzeňský kraj

V roce 2016 odbor hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni provedl Pokyn hlavního hygienika ČR. Jednalo se o cílený státní dozor v zařízeních školního stravování zaměřený na studii nutrientů v pokrmech školního stravování ve standartní porci pro žáka 1. stupně ve věkové hranici 7 – 10 roků (stanovení zdrojů celkové energie – bílkoviny, tuky, celkové sacharidy, stanovení hlavních živin anorganické povahy – vápník, železo, draslík, hořčík, sodík, fosfor, zinek, stanovení jiných látek – hliník, arsen, kadmium, chrom, měď, rtuť, mangan, molybden, nikl, olovo, stanovení mastných kyselin (druhů cis a trans MK). Pro porovnání výsledků byly použity dietární referenční hodnoty pro příjem živin VDR, DACH, WHO, EFSA aj. Celkem byl ve smyslu metodiky proveden v Plzeňském kraji odběr ve dvou náhodně vybraných školních jídelen. Vzorkovací období v uvedených jídelnách trvalo 2 měsíce, kdy celkem bylo v jedné jídelně odebráno 12 standartních porcí obědů pro věkovou kategorii 7 – 10 let. Výsledky studie prokázaly, že střední hodnoty poměru B:T:S se příliš neliší od doporučení EFSA/WHO, viditelný je nižší podíl tuků rozmezí doporučení 20-35% z 35% celkové denní výživové dávky pro věkovou skupinu strávníků (7-10let). Z toho vyplývá, že vydávané obědy jsou energeticky poměrně nízké. Z hlediska obsahu zastoupení nebezpečných trans - MK (TFA) v % z celkové průměrné energie obědů byl výsledek vyhovující (naměřené hodnoty byly nižší než 1%), z hlediska obsahu nasycených MK (SFA) obědy vyhověly, rozmezí doporučení do 10% zastoupení MK (PUFA) bylo velmi nízké. Na obsah omega 3 (PUFA) MK s dlouhým řetězcem kys. Eicosapentaenové (EPA) a (DHA) kys. Docosahexaenové nevyhověl žádný průměrný oběd. Z hlediska obsahu sodíku obědy obsahovaly vyšší než tolerovatelné množství sodíku. Přívod jódu a železa byl dostatečně zastoupen oproti přívodu draslíku a vápníku, kde ho bylo málo. Výsledky studie jsou zveřejněny na webových stránkách SZÚ.

V Plzni dne 2. 1. 2017

Zpracovala: Ing. Petra Langová

                 ředitelka odboru HDM