Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  dne 2. 5. 2020, byly dne 16. 5. 2020 poskytnuty informace o celkovém počtu přeshraničních pracovníků občanů ČR (dále jen tzv. "pendlerů") pracujících v SRN a Rakousku, obyvatel Plzeňského kraje, u kterých byla prokázána nákaza virem Covid-19, v období od 15. 3. do 30. 4. 2020 a o tom, kolik z těchto pendlerů se nakazilo v zahraničí a kolik v ČR.

Žádost je vedena pod č.j.: KHSPL 12786/2020