Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 17. 4. 2020, byly poskytnuty dne 18. 5. 2020 informace o celkovém počtu potvrzených nákaz SARS-CoV-2 v Plzeňském kraji.

Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 11626/2020/25.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni