Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Uřední deska

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

Nafukovací kruh

údaje dle značení na dolepené etiketě: KRUP, ITEM NO: TN97441

EAN: 8418868974418 (kód neexistuje)

Výrobce/ země původu: neuveden/Čína

Dovozce dle značení: TN-DARKY.CZ (neexistující firma)

Distributor: neuveden

Prodejce: Hien Nguyen Thi, Sokolovská 729/91, 360 05 Karlovy Vary – Rybáře, IČO: 26378574 (prodejna: Obchodní centrum COOP, Truhlářská 737/2, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role)

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka nickelodeon ShiMMER and Shine, HAPPY GIRL, NO. PL0 18

údaje dle značení na dolepené etiketě: PANENKA, ITEM NO: TT8292K62

EAN: 8598292180002 (neexistuje)

Výrobce/země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle etikety: Libušská 319/126, Písnice 142 00 Praha 12, Cešká Repblika

Dodavatel dle nabývacího dokladu: DISK DATA s.r.o., Sokolovská 107/44, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24749257 (Hygienická stanice hlavního města Prahy uložila sankci za nesoučinnost)

Prodejce: Dung Le Thi Kim, sídlo: Lomená 367, 382 03 Křemže, IČO: 25151568 (provozovna: Potraviny večerka, Školní 115, 382 03 Křemže)

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky:

 

1/BLACKCURRANT, 0mg, 3mg, 6mg;  2/RASPBERRY, 3mg; 3/BANANA, 3mg

4/STRAWBERRY, 3mg; 5/WHITE GRAPE, 3mg

EAN: 8598373000199 (neexistuje)

Země původu dle značení: P.R.C

Výrobce / dovozce: neuveden

Distributor: nezjištěn (prodejce nepředložil nabývací doklady)

Prodejce: Múza Fashion s.r.o., Studánky 25, 382 73 Vyšší Brod, IČO: 07073305 (prodejna: H&D Centrum, Studánky 25, 382 73 Vyšší Brod)

 

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky:

 

1/Funta ORANGE, 6mg; 2/Funta BLUEBERRY, 3MG; 3/Funta GRAPE, 3MG

4/Funta MANGO, 3MG; 5/Funta ORANGE, 3MG; 6/Funta PINEAPPLE, 3MG

Údaje dle značení na dolepené etiketě:ITEM NO:HK2270

EAN: 8808227052008 (neexistuje)

Země původu dle značení: P.R.C

Výrobce: neuveden

Dovozce dle značení: Leduco s.r.o, Libusska 319 142 00 Praha 4, CZECH REPUBLIC

Distributor: nezjištěn (prodejce nepředložil nabývací doklady)

Prodejce: Múza Fashion s.r.o., Studánky 25, 382 73 Vyšší Brod, IČO: 07073305  (prodejna: H&D Centrum, Studánky 25, 382 73 Vyšší Brod)

 

Číst dál...

Podkategorie

Zákon č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni je jako státní orgán tzv. povinným subjektem, který má poskytovat žadateli informace vztahující se k její působnosti ve smyslu ust. zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Žadatelem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni